Έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο των τευχών του Σ.Κ. σε μορφή pdf (πρώτη περιόδος 1969-1973 : τ.1 - τ.28 και δεύτερη περίοδος 1974-1984 τ.1 - τ. 36). Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης στα μεταδεδομένα κάθε τεύχους, καθώς και αναζήτηση ανά τεύχος ή περίοδο. Το περιεχόμενο του πεδίου "Περιεχόμενα" έχει παραχθεί αυτόματα με την διαδικασία οπτικής αναγνώρισης από το πρωτότυπο πολυτονικό κείμενο και έχει λάθη.  

Για το ευρετήριο περιεχομένων των τευχών 1-16(πρώτη περίοδος) πατήστε εδώ. Για το ευρετήριο των τευχών 1-12 (δεύτερη περίοδος) εδώ και 13-19 εδώ.

contact icon png 1460px